• Vrij onafhankelijk onderzoek voor ME

  EMEA ontmoet NeuroPscience

   

  In het kader van het congres over “kwaliteit, de spil van de zorg”, georganiseerd door het Vlaams Netwerk van Ondernemingen (VOKA), ontstond spontaan een verrijkend gesprek tussen beide aanwezigen: Nancy Van Hoylandt en de CEO van NeuroPscience.  Een woordje uitleg over de werking van NeuroPscience drong zich op.

   

  Vrij onafhankelijk onderzoek ten voordele van de patiënt.

   

  Neuropscience kwam tot stand dank zij het initiatief van verschillende gespecialiseerde universitairen uit de gezondheidssector. Naast de consultaties houdt NeuroPscience zich bezig met niet-discriminerend vrij onafhankelijk onderzoek rond innoverende technieken ter ondersteuning van de gezondheid.

   

  NeuroPscience onderscheidt zich dus van andere medische groepspraktijken door de samenwerking tussen het medisch team (de NeuroPscience Medical Group) en een team van onderzoekers (de NeuroPscience Research Departement).

   

  Door de toenemende nood rond chronische ziekten en de rol van factoren als homotoxines, milieu-invloeden, voedings-industrie en het ontspoord of onevenwichtig levenspatroon (naast bacteriën, schimmels, parasieten en virussen) heeft het NeuroPscience Medical Group zich gespecialiseerd in electro-magnetische aspecten van het menselijk lichaam, meer bepaald via Influenced Transcutaneous Current Stimulation of ITCS.

  De NeuroPscience Medical Group (NMG) houdt zich dus specifiek bezig met het optimaliseren van de gezondheid via toekomstgerichte behandelmethoden. In het bijzonder voor wat betreft de chronische ziekten is NMG op verkenning naar andere uitwegen op medisch vlak die toelaten dat de patiënten ondersteund worden op lichamelijk en neuropsychologisch vlak. Door de samenwerking met de NeuroPscience Research Department gebeurt dit in het kader van een nauwlettende wetenschappelijke benadering.

  NeuroPscience Research Department is een groep van onderzoekers die streven naar een permanent verruimende, gedeelde en nauwkeurige wetenschap. Het voornaamste doel is de huidige wetenschap in vraag te stellen zowel als de wetenschappelijke conditioneringen die over heel de wereld operationeel zijn. Daarom wil het NeuroPscience Research Department de huidige wetenschap transparant benaderen en trachten te veredelen, terwijl de link naar de klinische realiteit onverminderd wordt aangehaald dankzij de NeuroPscience Medical Group.

   

  Ondersteuning dankzij een open samenwerking tussen alle partijen.

   

  Om een optimaal resultaat te bekomen gebeurt de ondersteuning van de patiënt in samenwerking met de huisartsen, specialisten en universiteiten (via de doctoranten die deel uitmaken van NRD).  Bloed-testen, fMRI en dergelijke gebeuren namelijk buitenshuis.  Resultaten kunnen dan vergeleken worden waarbij ook de patiënt geïntegreerd wordt als een centrale figuur.  Elk detail van het patiënten-verhaal, geplaatst in de juiste context en gepaard gaande met een onderzoek in brede zin kan de medicus op het juiste spoor brengen.  Aldus sluit NeuroPscience aan bij de inzichten van Prof. Herman Nys (spreker op het congres), nl. dat de patiënt ook client wordt: hij is een waardevolle actieve medewerker als klant.  Het is aannemelijk dat het resultaat van een behandeling verbetert naarmate de inbreng van de patiënt geoptimaliseerd is.  Daarbij vindt NeuroPscience dat er niet enkel naar de patiënt dient geluisterd te worden, maar ook dat de patiënt moet begrijpen in welke context zijn behandeling plaatsgrijpt.  De conferenties, workshops en de Froton Life Tool (een werk-instrument voor een breder inzicht) dienen dan om het bevattings-vermogen van de patiënt aan te passen en de nodige informatie ter beschikking te stellen.  NeuroPscience wil op dezelfde manier de medici integreren in de innoverende technieken en in de inzichten van de moderne wetenschap.

   

  Het atoommodel van Bohr.

   

  Men heeft zich in de gezondheidszorg terecht gebaseerd op de scheikunde, waaronder het atoommodel van Bohr.  Deze theorie bevat echter ook een ander aspect als degene die tot de farmacologie heeft geleid, namelijk dat van het trillingsgetal.  Bij een stimulus (zoals een Electro-magnetische golf) gaat het electron naar een andere baan verschuiven waardoor een trillingsgetal v ontstaat.  Bij dit proces wordt er een nieuwe EM golf uitgezonden, waarbij E1-E2=h.v (h zijnde de constante van Planck).  Aangezien het lichaam zelf bestaat uit atomen met hun trillingsgetal lijkt het verantwoord onderzoek uit te voeren naar de resonantie tussen beide betrokken partijen, nl. het lichaam en EM invloeden die kunnen leiden tot genezing.  Zo zou men naast de bio-chemie ook een approach kunnen bedenken als bio-fysica, refererend naar de reeds bestaande Kwantumfysica.

   

  Chronische ziekten krijgen een nieuwe aanpak.

   

  Elke persoon die meent te lijden aan een chronische ziekte kan zich meer in detail informeren over de werking, resultaten en approach van NeuroPscience.  Je kan contact opnemen via de website en je laten richten naar wat je wenst.  Geef je vrijblijvend op als geïnteresseerde voor een informatie-sessie (deze zijn gratis) of een workshop.  Je kan ook deelnemen aan het verzamelen van de database via advies (consultatie met EM informatie/ITCS), een neuropsychologische test laten uitvoeren of een electro-encephalogram (EEG) laten registreren.  

   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *