Het Team

NeuroPscience Medical Group

Eddy Van Calster
CEO of NeuroPscience
President van de NeuroPscience Medical Group

Na het bereiken van het universitair diploma aan de VUB (Faculteit Geneeskunde en Farmacie) heeft Eddy Van Calster zich verder gespecialiseerd in het optimaliseren van het “terrein”. Een gezond lichamelijk terrein bekomen is essentieel om op de best mogelijke manier om te gaan met externe invloeden en interne of metabolische dysfuncties die o.a. leiden tot homotoxines. Hiervoor heeft men als doelstelling een niet gefragmenteerde benadering van invloeden van onder andere bacteriën, virussen, milieu, voeding en iatrogene effecten. Maar ook het mentale concept van de patiënt heeft via de neurologische functies een impact op de ziekte.
Als President van de NeuroPscience Medical Group vervult Eddy Van Calster er de rol van raadgever, les- en voordrachtgever.

eddy.vancalster@neuropscience.com

Fabienne Vansteenkiste

Fabienne is Froton Therapist. Although it seems very close, Froton Therapy is not psychotherapy.
It’s rather a method of progressing through processing. It is based on insights and concepts that are represented by the Froton Life Tool.
For appointments, call: +32(0)27703340

f.vansteenkiste@neuropscience.com